Not sistemi ve ortalama hesabı;


Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu not sistemi 4'lüktür. 4'lük sistemde harf notlarına karşılık gelen puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin yıl sonu başarı puanının en az "CC" olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin bulunduğu dönemde aldığı tüm derslerin başarı ortalaması "2.00" ve üzerindeolması durumunda  yıl sonu başarı puanı "DC" olan derslerde başarılı olarak kabul edilir ve karnelerine "DC+" olarak işlenir. Öğrencinin bir dönemde aldığı tüm derslerin başarı ortalaması "2.00"ın altında ise notu "DC" olanlar dahil başarısız sayıldığı tüm dersleri bir sonraki eğitim yılında ve derslerin açıldığı dönemde yeniden almak zorundadır. Mezun olabilmeleri için tek dersi kalan öğrenciler bu genellemenin dışındadır, bu öğrenciler için yıl sonunda 'Tek Ders Sınavı' açılır.

   Harf Notu         Değeri      
AA 4
BA 3.5
BB 3
CB 2.5
CC 2
DC 1.5
DD 1
FD 0.5
FF 0

Ortalama hesabı;

Dönem ortalamanızı aşağıdaki aracı kullanarak hesaplayabilirsiniz. Ortalamanızı hesaplarken aldığınız derslerin kredilerine ihtiyaç duyacaksınız, ders kredi bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi'mindeki karnenizden alabilirsiniz.

Ortalama Hesaplama Aracına ulaşmak için tıklayınız...  

Eğitim - Son Haberler

Text Size
Salı, Şubat 09, 2016

avcılar escort